REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82800

Resource type: thesis

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

View

Resource metadata

Title Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)
Persons Authors: Leon Słomiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozprawa dotyczy optymalizacji struktury przestrzennej systemu informacyjnego, przez co rozumiemy fizyczne rozmieszczenie urządzeń danego systemu. Zakładamy warunki niestacjonarne, czyli możliwość zmiany struktury systemu w czasie i zadaniem jest minimalizowanie kosztów zmian organizacji elementów. Postawiony problem jest zatem optymalizacją organizacyjno-ekonomiczną, a nie techniczną. Zakłada się model radarowej sieci obserwacyjnej, co prowadzi do kwadratowego zadania programowania binarnego. Praca zawiera obszerny przegląd metod i algorytmów programowania całkowitoliczbowego, a szerzej opisane zostały algorytmy kombinatoryczne, do których należą zaproponowane tutaj algorytmy MIPSEBOOL oraz ogólniejszy MIMSTEP. Oprócz tabulogramów programów, omówiono również praktyczne aspekty maszynowej realizacji algorytmów i wyniki obliczeń przeprowadzone na maszynie ODRA 1204. (Polish)
Keywords "programowanie kwadratowe"@pl, "spatial structure of a system"@en, "programowanie nieliniowe"@pl, "struktura przestrzenna systemu"@pl, "programowanie binarne"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "nonlinear programming"@en, "binary programming"@en, "quadratic programming"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1971
Number of pages: 211
Supervisor: Juliusz Lech Kulikowski
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Leon Słomiński. Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more