REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76521

Resource type: article, chapter

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Problemy w czasie projektowania i wdrażania systemów informatycznych do modelowania, optymalizacji i sterowania komunalnymi ściekami wodociągowymi na przykładach Koenigs - Wusterhausen i Rzeszowa (RB-2000-46-05)

View

Resource metadata

Title Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Problemy w czasie projektowania i wdrażania systemów informatycznych do modelowania, optymalizacji i sterowania komunalnymi ściekami wodociągowymi na przykładach Koenigs - Wusterhausen i Rzeszowa (RB-2000-46-05)
Persons Authors: Jan Studziński
Cocreators: Reinhard Straubel (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca podejmuje temat zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego sieci wodociągowe. Obecnie dostępne systemy komputerowe, choć szeroko wykorzystywane, mają ograniczone zastosowane, powodowane ich rozproszeniem i brakiem powiązań. Artykuł przedstawia system służący do kompleksowej obsługi sieci wodociagowej na przykładzie Rzeszowa oraz Koenings-Wusterhausen. (Polish)
Keywords "water supply network"@en, "Computer Systems"@en, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "sieci wodociągowe"@pl, "systemy informatyczne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-46-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 17
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jan Studziński. Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Problemy w czasie projektowania i wdrażania systemów informatycznych do modelowania, optymalizacji i sterowania komunalnymi ściekami wodociągowymi na przykładach Koenigs - Wusterhausen i Rzeszowa (RB-2000-46-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

Elżbieta Litwińska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more