REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82717

Resource type: thesis

Zastosowanie logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych (PD-1995-02)

View

Resource metadata

Title Zastosowanie logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych (PD-1995-02)
Persons Authors: Waldemar Dobrzyński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W rozprawie zaproponowano nowe metody użycia pewnych elementów logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych. W szczególności, opracowano sposoby reprezentacji i przetwarzania rozmytych elementów zapytania (np. wartości rozmyte, modyfikatory i kwantyfikatory lingwistyczne), niestandardowych operatorów agregacji (np. tzw. operator uporządkowanej średniej ważonej OWA), opracowano struktury zapytania do bazy danych zawierającej wyżej wymienione elementy rozmyte (wartości rozmyte, modyfikatory i kwantyfikatory), opracowano nową metodę uwzględniania kontekstu itp. W pracy zaimplementowano wszystkie powyższe elementy, będące przedmiotem rozważań teoretycznych, w postaci interfejsu logicznego użytkowania jako nakładki na SZRDB FoxPro dla Windows v.2.5. Pod względem praktycznym celem pracy było możliwie szerokie przebadanie zaproponowanych i zaimplementowanych nowych elementów na rzeczywistej bazie danych dotyczącej zanieczyszczenia wód jeziorowych w Polsce wykorzystywanej w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. (Polish)
Keywords "agregacja"@pl, "fuzzy logic"@en, "graphical user interface"@en, "graficzny interfejs użytkownika"@pl, "aggregation"@en, "logika rozmyta"@pl, "fuzzy querying"@en, "rozmyte zapytania"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1995
Number of pages: 147
Supervisor: Janusz Aleksander Kacprzyk
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Waldemar Dobrzyński. Zastosowanie logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych (PD-1995-02). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Theory and practice of artificial intelligence for control: artificial intelligence for control

O. C. L. Haas, A. J. Koshkouei, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Badania symulacyjne zastosowania FUZZY-sterownika do sterowania inteligentnym pojazdem

Adam Andrzejuk, Piotr Szynkarczyk, Andrzej Masłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Jacek Waglowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów

Przemysław Cholajda, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Sterowanie podatne ruchem ograniczonym manipulatora

Krzysztof Wiktorowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Dekompozycja i agregacja w projektowaniu systemów sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem

Jerzy Zając, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more