Scientific disciplines / Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Filter
Page of  7 (69 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Application of semantic analysis methods to increase the efficiency of grid usage (PD-2018-02)

Katarzyna Wasielewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Metoda wyznaczania sterowania optymalnego procesem wieloetapowym o różnych modelach matematycznych poszczególnych etapów (PD-1984-01)

Andrzej Łodziński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Zastosowanie modeli markowowskich do optymalizacji wielopoziomowej pamięci (PD-1975-05)

Helena Dryzek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Badanie zbieżności algorytmów szukania minimum w zadaniach opisywanych równaniami stochastycznymi. (PD-1973-01)

Jacek Koronacki, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Problemy sekwencyjne w systemach kooperujących stechiometrycznie (PD-1976-04)

Joanna Malicka-Wąsowska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

A memetic algorithm for the global path planning with movement constraints for a non-holonomic mobile robot (PD-2013-01)

Piotr Bigaj, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Metody krokowe modelowanie równań różniczkowych cząstkowych za pomocą iteracyjnych maszyn analogowych (PD-1971-02)

Brunon Redmer, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Metody obliczeniowe regresji nieliniowej (PN-1977-12)

Ludomir Rewo, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Uogólnione metody rzutowe Karmarkara dla zadań wypukłej optymalizacji nieróżniczkowalnej (PD-1994-02)

Anna Altman, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01)

Stanisław Walukiewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Page of  7 (69 results)
Results on page