REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/41131

Resource type: article, chapter

Dekompozycja i agregacja w projektowaniu systemów sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem

View

Resource metadata

Title Dekompozycja i agregacja w projektowaniu systemów sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem
Persons Authors: Jerzy Zając
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2001 roku na VII Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy przedstawiono dwie filozofie spojrzenia na projektowanie systemów sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem. Pierwsza polega na działaniu odgórnym. W tej koncepcji do projektowania systemu sterowania wytwarzaniem stosuje się zazwyczaj trzyetapową procedurę. W pierwszym etapie następuje dyskretyzacja systemu wytwarzania. W etapie drugim, na bazie zbiorów danych uzyskanych w wyniku dyskretyzacji, określa się reguły działania systemu umożliwiające jego bezkolizyjne funkcjonowanie. Natomiast etap trzeci dotyczy wyboru czynności do realizacji i należy go przeprowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do wystąpienia blokad oraz zapewnić optymalne sterowanie z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny pracy systemu wytwarzania. Druga filozofia polega na działaniu oddolnym. Inteligentne urządzenia wytwórcze, takie jak: obrabiarki, roboty, wózki czy magazyny, wyposażone w otwarte, konfigurowalne, komputerowe układy sterowania - wykorzystując wspólną magistralę komunikacyjną - tworzą samoorganizujący się system wytwarzania według technologii „włącz i działaj”. Specyfika tego podejścia polega przede wszystkim na tym, że proces agregacji może odbywać się na podstawie samodzielnych decyzji tych urządzeń. W pracy przedstawiono również koncepcję rozproszonego systemu sterowania wytwarzaniem opracowaną w Politechnice Krakowskiej i polegającą na samokonfiguracji inteligentnych i kooperatywnych agentów wytwórczych w środowisku sieciowym. (Polish)
Keywords "agregacja"@pl, "dekompozycja"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "robot"@pl, "zautomatyzowany system wytwarzania"@pl, "podejmowanie decyzji"@pl, "sterowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały VII Krajowej Konferencji Robotyki: tom 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2001
From page: 337
To page: 344
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 19-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jerzy Zając. Dekompozycja i agregacja w projektowaniu systemów sterowania zautomatyzowanym wytwarzaniem. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterownik chwytaka trójpalczastego

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more