REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78462

Resource type: article, chapter

Modyfikacja metody oddziaływań wzajemnych (RB-1995-42)

View

Resource metadata

Title Modyfikacja metody oddziaływań wzajemnych (RB-1995-42)
Persons Authors: Grażyna Petriczek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono dwa algorytmy modyfikujące standardo­wą metodę oddziaływań wzajemnych, która stanowi część pakietu programów służących do planowania lub prognozowania przyszłych przedsięwzięć. W tym celu wykorzystuje się oceny grupy ekspertów, metodę delficką oraz wnioskowanie warunkowe. (Polish)
Keywords "expert assessment"@en, "metoda cross-impact"@pl, "conditional inference"@en, "wnioskowanie warunkowe"@pl, "cross-impact method"@en, "ocena ekspercka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-42
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 18
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Grażyna Petriczek. Modyfikacja metody oddziaływań wzajemnych (RB-1995-42). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05)

Grażyna Petriczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Homogeneity algorithm for modelling regional structure (RB-1997-36-01)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Expert system for development forecasting under uncertainty (RB-1995-43)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, Eulalia Szmidt, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more