Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05)

Grażyna Petriczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Homogeneity algorithm for modelling regional structure (RB-1997-36-01)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Expert system for development forecasting under uncertainty (RB-1995-43)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, Eulalia Szmidt, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej. Group decision algorithms used in MEDIATOR system (RB-1998-59-02)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej (RB-1998-59-01)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Opis użytkowy pakietu RUNDA wspomagającego procesy decyzyjne oraz przykład zastosowania (RB-1994-04)

Hanna Bury, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wyznaczanie wag obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów w przypadku porównań obiektów parami (RB-1994-12)

Dariusz Wagner, Lidia Księżopolska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Expert system for development forecasting under uncertainty (RB-1995-43)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, Eulalia Szmidt, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)