REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76619

Resource type: article, chapter

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Analiza porównawcza ocen grupowych ekspertów dotyczących przydatności czynników wpływających na decyzję o wdrożeniu EDI. Wskaźniki przydatności EDI w organizacji - ocena ekspertów (RB-1998-96-03)

View

Resource metadata

Title Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Analiza porównawcza ocen grupowych ekspertów dotyczących przydatności czynników wpływających na decyzję o wdrożeniu EDI. Wskaźniki przydatności EDI w organizacji - ocena ekspertów (RB-1998-96-03)
Persons Authors: Aleksy Barski, Edward Michalewski
Cocreators: Hanna Niedźwiedzińska (Other), Irina Rakhmanova (Other), Mikhail Pashkin (Other), Alexander Smirnov (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W roku ubiegłym, w trakcie V Krajowej Konferencji EDI zostały przeprowadzone badania ankietowe dotyczące oceny proponowanych wskaźników przydatności EDI w organizacji. Uzyskane wyniki poddane zostały weryfikacji przy wykorzystaniu dwóch narzędzi wspomaganej komputerowo oceny grupowej ekspertów. W niniejszym referacie, po krótkim omówieniu wskaźników oraz wyżej wspomnianych narzędzi, przedstawiono analizę porównawczą uzyskanych wyników oraz wnioski z niej wynikające. (Polish)
Keywords "EDI"@en, "EDI"@pl, "usability indices"@en, "wskaźniki przydatności"@pl, "group assessment"@en, "ocena grupowa"@pl, "expert assessment"@en, "ocena ekspercka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-96-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 14
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Aleksy Barski, Edward Michalewski. Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Analiza porównawcza ocen grupowych ekspertów dotyczących przydatności czynników wpływających na decyzję o wdrożeniu EDI. Wskaźniki przydatności EDI w organizacji - ocena ekspertów (RB-1998-96-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej (RB-1998-59-01)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Modyfikacja metody oddziaływań wzajemnych (RB-1995-42)

Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more