REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76488

Resource type: article, chapter

Problemy obliczeń równoległych (PN-1988-14)

View

Resource metadata

Title Problemy obliczeń równoległych (PN-1988-14)
Persons Authors: Ignacy Stanisław Kaliszewski, Leon Słomiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy scharakteryzowano trzy najważniejsze grupy zagadnień składających się na obliczenia równoległe: podstawowe architektury maszyn równoległych, węzłowe problemy algorytmów równoległych, problematykę języków algorytmicznych dla pisania programów na maszyny równoległe. Najwięcej uwagi poświęcono pierwszej grupie problemów dokonując przeglądu architektur maszyn równoległych, przyjmując przy tym za podstawową charakterystykę interakcję strumienia danych ze strumieniem rozkazów sterujących. Na tej podstawie zaprezentowano architektury typu SIMO, MISO i MIMD, zilustrowano je przykładami komputerów wektorowych, macierzowych, wielomaszynowych i innych. Poza rozważanymi w niniejszej pracy z uwagi na jej ramy znalazły się wieloprocesorowe maszyny równoległe oparte na technologii VLSI. (Polish)
Keywords "obliczenia równoległe"@pl, "parallel optimization"@en, "parallel computing"@en, "optymalizacja równoległa"@pl, "architektura maszyn równoległych"@pl, "architecture of parallel machines"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1988-14
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1988
From page: 1
To page: 48
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Ignacy Stanisław Kaliszewski, Leon Słomiński. Problemy obliczeń równoległych (PN-1988-14). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputerowa realizacja systemu analizy wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych (PN-1986-06)

Ignacy Kaliszewski, Grażyna Grygiel, Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Warunki istnienia przydziału w macierzach zero - jedynkowych: przypadek macierzy silnie uporządkowanych (RB-1997-77)

Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. (RB-1999-52-03)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

See more