REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73989

Resource type: article, chapter

Komputerowa realizacja systemu analizy wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych (PN-1986-06)

View

Resource metadata

Title Komputerowa realizacja systemu analizy wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych (PN-1986-06)
Persons Authors: Ignacy Stanisław Kaliszewski, Grażyna Grygiel, Leon Słomiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy opisano komputerową realizację systemu analizy oceny wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych, którego celem jest wspomaganie decydenta bankowego w jego negocjacjach z potencjalnymi kredytobiorcami - przedsiębiorstwami gospodarki uspołecznionej. System jest zrealizowany w języku FORTRAN IV na komputerze MERA-400. (Polish)
Keywords "banking"@en, "software"@pl, "decyzje kredytowe"@pl, "bankowość"@pl, "credit decisions"@en, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-06
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 36
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 25-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Ignacy Stanisław Kaliszewski, Grażyna Grygiel, Leon Słomiński. Komputerowa realizacja systemu analizy wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych (PN-1986-06). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Bankowość internetowa w Polsce - przegląd zabezpieczeń

Sławomir Sambor, Jarosław Emilianowicz, Tomasz Karpienia, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Open Academy

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more