Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Minimax problems. Bottleneck discrete problems (PN-1978-14-11)

Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputerowa realizacja systemu analizy wariantów inwestycyjnych decyzji kredytowych (PN-1986-06)

Ignacy Kaliszewski, Grażyna Grygiel, Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Warunki istnienia przydziału w macierzach zero - jedynkowych: przypadek macierzy silnie uporządkowanych (RB-1997-77)

Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. (RB-1999-52-03)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Efektywność metody płaszczyzn odcinających w programowaniu całkowitoliczbowym

Ignacy Kaliszewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Computational complexity. Numerical with constraint/cut rotations (PN-1978-14-02)

Ignacy Kaliszewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Characterization of minimal elements in multicriteria discrete programming Abstract bicriteria problems with pointwise well-ordered decisions. Abstract bicriteria problems with pointwise well-ordered decisions (PN-1985-11-02)

Ignacy Kaliszewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Large Scale Computational Modelling of Cellular Biosystems

Maciej Cytowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)