REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82655

Resource type: article, chapter

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)

View

Resource metadata

Title Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Piotr Władysław Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Piotr Zadrożny, Jarosław Sikorski
Cocreators: A. Ciołkosz (Other), K. Dąbrowska-Zielińska (Other), J.M. Malko (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem tego artykułu jest przedstawienie zdobytego doświadczenia oraz możliwości wykorzystywania opracowanych programów i systemów komputerowych będących wynikiem pracy w Instytucie Badań Systemowych, Instytucie Geodezji i Kartografii, Ośrodku Teledetekcji i Informacji Przestrzennej oraz Instytucie Systemów Energetycznych. Tematyką pracy jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a wizją rozwoju tych obszarów powinno być to, aby warunki bytowe ludności wiejskiej zrównywały się z tymi jakie panują na terenach zurbanizowanych. Jako jedne z rozwiązań wskazano wspomaganie restrukturyzacji gospodarstw rolnych, wykorzystanie nieużytków do uprawy biomasy, małą retencję wodną oraz odnawialne źródła energii. Opisano również system komputerowy REGION. (Polish)
Keywords "Rural Development"@en, "small water retention"@en, "zrównoważony rozwój"@pl, "farms restructurization"@en, "computer system REGION"@en, "mała retencja wodna"@pl, "system komputerowy REGION"@pl, "renewable energy sources"@en, "odnawialne źródła energii"@pl, "rozwój obszarów wiejskich"@pl, "restrukturyzacja gospodarstw rolnych"@pl, "biomass production"@en, "Sustainable Development"@en, "uprawa biomasy"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-52-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 108
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 11-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Władysław Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Piotr Zadrożny, Jarosław Sikorski. Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w placówce naukowo - badawczej (RB-1993-26)

Kazimierz Mańczak, Grażyna Szkatuła, Sławomir Zadrożny, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Multicriterial decision-making by comparison of the Pareto-optimal sets for a reduced number of objectives (RB-1998-95)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more