REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74611

Resource type: article, chapter

Digital Divide w społeczeństwie informacyjnym

View

Resource metadata

Title Digital Divide w społeczeństwie informacyjnym
Persons Authors: Wojciech Borucki, Agnieszka Springer
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zagadnienia podziałów społecznych nie są tematem nowym zarówno w dziedzinie ekonomii, socjologu, jak i w zagadnieniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Budując gospodarkę opartą na wiedzy, nie należy zapominać o tych dla których ciągły rozwój i zmiany wiążą się z coraz większym oddzieleniem ich od reszty społeczeństwa. Brak możliwości udziału części społeczeństwa w kształtowaniu dobrobytu społecznego jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale także ich grup i całych społeczeństw. (Polish)
Keywords "usługi IT"@pl, "dostęp szerokopasmowy"@pl, "społeczeństwo informacyjne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2007
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
From page: 73
To page: 87
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 22-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Wojciech Borucki, Agnieszka Springer. Digital Divide w społeczeństwie informacyjnym. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kluczowe zagadnienia rozwoju Internetu w Polsce

Wojciech Borucki, Agnieszka Springer, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa monitorująca rośliny

Damian Bartosz, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa IoT wspierająca sterowanie temperaturą w domu

Łukasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa monitorująca rośliny

Marcin Szuster, Paulina Jacykowska, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z przetwornika AD/DA PCF8591

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa implementująca metody przetwarzania obrazu

Rafał Behrendt, Marceli Sokólski, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more