REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63638

Resource type: source code

Usługa IoT wspierająca sterowanie temperaturą w domu

View

Resource metadata

Title Usługa IoT wspierająca sterowanie temperaturą w domu
Persons Authors: Łukasz Dróżdż
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Projekt implementuje usługę IoT wspierającą sterowanie systemem ogrzewania w domu. Opracowana usługa wyróżnia się zastosowaniem metod uczenia maszynowego, jako elementu sterowania dla systemu ogrzewania zamiast tradycyjnego sterownika PID, które na podstawie danych historycznych są w stanie określić skuteczność określonych nastawów w kontekście zadanych parametrów temperaturowych.
Opracowane rozwiązanie składa się z czterech głównych modułów:
- modułu odpowiedzialnego za przetwarzanie żądań REST (Dispatcher),
- modułu sterującego implementującego metody uczenia maszynowego (AI-Service),
- modułu do komunikacji z wykorzystaniem protokołu MQTT (MQTT-Service) oraz
- prostego interfejsu graficznego umożliwiającego przetestowanie usługi (front).
Do opracowania rozwiązania zostały wykorzystane języki C#, Rust oraz JavaScript. Opracowana usługa oferuje interfejs REST umożliwiający jej łatwe wykorzystanie oraz integracje z istniejącymi rozwiązaniami IoT. (Polish)
Keywords "usługa informatyczna"@pl, "SmartHome"@pl, "IoT"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: C#, TypeScript, Rust
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Paweł Świątek
Availability date: 19-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Łukasz Dróżdż. Usługa IoT wspierająca sterowanie temperaturą w domu. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika BMP180

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika MPU6050

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary widma systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika GPS MTK3339

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa umożliwiająca rozpoznawanie tekstu odręcznego

Tomasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more