REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81973

Resource type: source code

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z przetwornika AD/DA PCF8591

View

Resource metadata

Title Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z przetwornika AD/DA PCF8591
Persons Authors: Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Projekt zawiera implementację usługi odczytującej i przesyłającej dane z przetwornika AD/DA konwertującego analogowe dane zbierane z sensorów do postaci cyfrowej. Usługa jest przygotowana do uruchomienia na urządzeniu Raspberry Pi z podłączonym przetwornikiem PCF8591. Usługa zbiera dane z przetwornika i przesyła je na wskazany adres kolejki komunikatów RabbitMQ.
Usługa została zaimplementowana w języku Python. Projekt ten zawiera również definicję pliku Dockerfile, umożliwiającą zbudowanie i uruchomienie usługi w postaci kontenera na urządzeniu Raspberry Pi. Usługa była zaimplementowana oraz testowana na urządzeniu Raspberry Pi 2B+. (Polish)
Keywords "przetwornik analogowo-cyfrowy"@pl, "IoT"@pl, "usługa informatyczna"@pl, "czujnik"@pl, "inteligentny czujnik"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: Python
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Łukasz Falas
Availability date: 03-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów). Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z przetwornika AD/DA PCF8591. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary widma systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika SDS011

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa umożliwiająca rozpoznawanie tekstu odręcznego

Tomasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa wspierająca projektowanie płytek drukowanych PCB

Damian Bartosz, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane wewnątrzbudynkowej stacji pomiarowej z dnia 2022-12-25

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more