Years / 2007

Filter
Page of  43 (424 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Systemy zapewniania anonimowości w Internecie - implementacje

Krzysztof Nowicki, Julian Sychowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rozwój sieci regionalnej na przykładzie ŚASK (Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej)

Bartłomiej Królicki, Mirosław Skrzypczak, Adam Domański, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

HDTV w systemie IPTV - konieczność czy przyszłość

Jacek Oko, Anna Kielar, Rafał Szymański, Maciej Burski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Platformy publicznych końcówek sieciowych

Jarosław Emilianowicz, Marek Jarycki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kluczowe zagadnienia rozwoju Internetu w Polsce

Wojciech Borucki, Agnieszka Springer, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii

Janusz Szymaś, Mikael Lundin, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Mikroprocesorowy miernik energii elektrycznej z odczytem przez Internet

Sławomir Sambor, Karol Lesiczka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Model udostępniania usług IPTV w sieciach telekomunikacyjnych

Jacek Oko, Radosław Fotyga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Koncepcja wirtualnego laboratorium sieciowego do realizacji zdalnego nauczania przedmiotów teleinformatycznych

Krzysztof Nowicki, Radosław Mieczkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Digital Divide w społeczeństwie informacyjnym

Wojciech Borucki, Agnieszka Springer, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  43 (424 results)
Results on page