REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63640

Resource type: source code

Usługa monitorująca rośliny

View

Resource metadata

Title Usługa monitorująca rośliny
Persons Authors: Marcin Szuster, Paulina Jacykowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Projekt implementuje system IoT zbudowany z wykorzystaniem architektury mikrousługowej, który wspiera proces monitorowania i utrzymania roślin ogrodowych poprzez wykorzystanie czujników IoT. Zalogowany użytkownik może zarejestrować swoje rośliny i podłączyć je do dodanych czujników w celu monitorowania otoczenia pod kątem wcześniejszego zapobiegania problemom ogrodowym, takim jak, np. zbyt wysoka wilgotność powietrza.
Wszystkie komponenty wchodzące w skład usługi zostały zaimplementowane w języku TypeScript. Usługa oferuje interfejs graficzny oraz mechanizm kolejkowy wykorzystujący RabbitMQ, który umożliwia integrację rozwiązania z innymi rozwiązaniami z dziedziny systemów IoT. Dodatkowo, usługa umożliwia łatwe samodzielne uruchomienie poprzez wykorzystanie kontenerów, bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanej instalacji i konfiguracji. (Polish)
Keywords "smart metering"@pl, "usługa informatyczna"@pl, "SmartHome"@pl, "IoT"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: JavaScript, HTML, TypeScript
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Paweł Świątek
Availability date: 21-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Marcin Szuster, Paulina Jacykowska. Usługa monitorująca rośliny. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika BMP180

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika MPU6050

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary widma systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika GPS MTK3339

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa umożliwiająca rozpoznawanie tekstu odręcznego

Tomasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more