REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/61779

Resource type: source code

Usługa implementująca metody przetwarzania obrazu

View

Resource metadata

Title Usługa implementująca metody przetwarzania obrazu
Persons Authors: Rafał Behrendt, Marceli Sokólski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Projekt implementuje i demonstruje wykorzystanie wybranych metod z dziedziny rozpoznawania obrazów (widzenia komputerowego, ang. computer vision, CV) używając modułu imageproc z biblioteki OpenCV2 w języku Python. Usługa oferuje interfejs REST umożliwiający wykorzystanie poszczególnych usług do przetwarzania obrazów oraz dodatkowo udostępnia webowy interfejs graficzny umożliwiający skorzystanie z usług i ich przetestowanie również za pośrednictwem przeglądarki internetowej. (Polish)
Keywords "przetwarzanie obrazu"@pl, "usługa informatyczna"@pl, "IoT"@pl, "OpenCV"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: Python
External links
License MIT License (MIT)
Technical information Submitter: Paweł Świątek
Availability date: 19-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Rafał Behrendt, Marceli Sokólski. Usługa implementująca metody przetwarzania obrazu. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: MIT License (MIT), https://opensource.org/licenses/MIT. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika BMP180

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika MPU6050

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary pakietowej stopy błędów (PER) systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pomiary widma systemu Weightless

Michał Kowal, Kamil Staniec, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika GPS MTK3339

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa umożliwiająca rozpoznawanie tekstu odręcznego

Tomasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more