REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47553

Resource type: article, chapter

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

View

Resource metadata

Title UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 165. ROLNICTWO XLVII
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Celem pracy było określenie wpływu składu gatunkowego mieszanek oraz zróżnicowanego zagęszczenia wyki na rozwój i plonowanie wszystkich komponentów.
W latach 1981-1983 przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice należącym do Akademii Rolniczej we Wrocławiu badania nad uprawą na nasiona wyki siewnej - Jaga. Doświadczenie założono w układzie "spilt-plot", a badanymi czynnikami były:
1 - skład gatunkowy: wyka w siewie czystym, wyka + owies - Markus, wyka + bobik - Jasny II, wyka + gorczyca biała - Borowska, wyka + gorczyca sarepska - Małopolska,
2 - liczba nasion wyki na 1 m2 : 80, 120, 160. (Polish)
Keywords "siew czysty"@pl, "wyka siewna"@pl, "uprawa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 165. ROLNICTWO XLVII
Numbering: Nr 165, XLVII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 1988
From page: 67
To page: 86
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1981-1983
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Pszenica i jej uprawa

Stanisław Neubauer, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more