REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/31507

Resource type: dataset, database

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

View

Resource metadata

Title Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie
Title variant: Osadzanie tlenku cynku na szkle, ITO i krzemie
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Cocreators: Helena Teterycz (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Dane zawierają obrazy SEM tlenku cynku (ZnO) otrzymanego na różnych podłożach (szkło, szkło pokryte ITO oraz krzem) i przy zmianie parametrów procesu. Szczegółowy opis przeprowadzonych działań opisano w pliku "opis_próbek_ZnO".
Tlenek cynku został otrzymany metodą osadzania z kąpieli chemicznej - CDB (ang. Chemical Bath Deposition). Metoda została szczegółowo opisana w artykule Byrczek, M., Malewicz, M., Halek, G., Teterycz, H. (2009). "The influence of the chemical compounds on the zinc oxide nanostructures growth in Chemical Bath Deposition", Acta Physica Polonica A, 116, 111-114. (Polish)
Keywords "osadzanie z kąpieli chemicznej"@pl, "ZnO"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2009
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Warstwy przewodzące na tkaninach

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Synteza nanocząstek złota w plazmie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

See more