REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46389

Resource type: educational material

Współczynniki lepkości

View

Resource metadata

Title Współczynniki lepkości
Persons Authors: Agnieszka Ochman
Cocreators: Przemysław Błasiak (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plik wsadowy do wygenerowania skryptu "Współczynniki lepkości.". Materiały przedstawione w zagadnieniu "Temperatura" stanowią integralną część kursu "Termodynamika" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Opisuje pojęcie współczynnika lepkości. (Polish)
Keywords "Ciśnienie atmosferyczne"@pl, "lepkość dynamiczna"@pl, "Objętość"@pl, "Ciepło"@pl, "Bilans radiacyjny"@pl, "Bilans cieplny"@pl, "pierwsza zasada termodynamiki"@pl, "temperatura początkowa i końcowa przemiany"@pl, "gaz doskonały"@pl, "przemiana termodynamiczna"@pl, "obieg termodynamiczny"@pl, "temperatura"@pl, "praca właściwa"@pl, "Masa"@pl, "praca (fizyka)"@pl, "druga zasada termodynamiki"@pl, "stan nieustalony"@pl, "termodynamika"@pl, "obniżona temperatura"@pl, "temperatura"@pl, "lepkość cieczy"@pl, "lepkość kinematyczna"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Plik wsadowy
Numbering: 11
Number of pages: 3
Lecturers:Adam Ruziewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 02-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Agnieszka Ochman. Współczynniki lepkości. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Adam Ruziewicz, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiany sprężania gazów wilgotnych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Rzeczywista sprężarka tłokowa

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika

Adam Ruziewicz, Andrzej Nowak, Cezary Czajkowski, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Bilanse energii i zasady bilansowania

Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more