REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46770

Resource type: educational material

Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych

View

Resource metadata

Title Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Persons Authors: Adam Ruziewicz, Agnieszka Ochman
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych" stanowią integralną część kursu "Audyt energetyczny" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej.
W zagadnieniu omówiono sposób oceny opłacalności zaproponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz metodologię opracowania audytu energetycznego. (Polish)
Keywords "termomodernizacja"@pl, "projektowa strata ciepła"@pl, "moc cieplna budynku"@pl, "nadwyżka mocy cieplnej"@pl, "sezon grzewczy"@pl, "miesięczne straty ciepła"@pl, "okres zwrotu"@pl, "roczna oszczędność kosztów"@pl, "miesięczne zyski ciepła"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Audyt Energetyczny
Numbering: 7
Number of pages: 6
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 02-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Adam Ruziewicz, Agnieszka Ochman. Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przemiana izobaryczna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika

Adam Ruziewicz, Andrzej Nowak, Cezary Czajkowski, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wielkości i parametry fizyczne oraz stałe w termodynamice

Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Rzeczywista sprężarka tłokowa

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Ciśnienie

Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more