REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44738

Resource type: educational material

Termodynamika

View

Resource metadata

Title Termodynamika
Persons Authors: Adam Ruziewicz, Andrzej Ireneusz Nowak, Cezary Czajkowski, Agnieszka Ochman
Cocreators: Przemysław Błasiak (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plik pozwalający na wygenerowanie skryptu "Podstawy metrologii i techniki eksperymentu".
W podręczniku omówiono m.in. zasady termodynamiki, przemiany i przepływy gazów, gazy wilgotne, obiegi termodynamiczne, sprężarki, spalanie. (Polish)
Comments: Plik główny
Keywords "termodynamika"@pl, "pierwsza zasada termodynamiki"@pl, "druga zasada termodynamiki"@pl, "gazy wilgotne"@pl, "gaz doskonały"@pl, "przemiana termodynamiczna"@pl, "obieg termodynamiczny"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Number of pages: 286
Lecturers:Adam Ruziewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 28-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Adam Ruziewicz, Andrzej Ireneusz Nowak, Cezary Czajkowski, Agnieszka Ochman. Termodynamika. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przepływ gazów - podstawowe zależności

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Zerowa zasada termodynamiki

Cezary Czajkowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Kontrakcja chemiczna i fizyczna w procesie spalania

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przetworniki

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiana adiabatyczna nieodwracalna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more