REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46431

Resource type: educational material

Rzeczywista sprężarka tłokowa

View

Resource metadata

Title Rzeczywista sprężarka tłokowa
Persons Authors: Adam Ruziewicz
Cocreators: Przemysław Błasiak (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plik wsadowy do wygenerowania skryptu "Termodynamika". Materiały przedstawione w zagadnieniu "Rzeczywista sprężarka tłokowa" stanowią integralną część kursu "Termodynamika" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Opisuje wstęp do procesów w rzeczywistej sprężarce tłokowej. (Polish)
Keywords "Para wodna"@pl, "Para wodna"@pl, "Objętość"@pl, "Ciśnienie"@pl, "Masa"@pl, "pierwsza zasada termodynamiki"@pl, "gaz doskonały"@pl, "przemiana termodynamiczna"@pl, "obieg termodynamiczny"@pl, "praca (fizyka)"@pl, "lepkość dynamiczna"@pl, "sprężanie"@pl, "temperatura początkowa i końcowa przemiany"@pl, "temperatura"@pl, "praca właściwa"@pl, "roztwory"@pl, "mieszanina gazowa"@pl, "pojemność cieplna"@pl, "entropia"@pl, "izobara"@pl, "przemiana izobaryczna"@pl, "przemiana izochoryczna"@pl, "przemiana izotermiczna"@pl, "przemiana izentropowa"@pl, "przemiana politropowa"@pl, "druga zasada termodynamiki"@pl, "entalpia"@pl, "sprężanie powietrza"@pl, "sprężarka hermetyczna"@pl, "łopatkowa sprężarka rotacyjna"@pl, "sprężarka spiralna"@pl, "sprężarka śrubowa"@pl, "sprężarka wyporowa"@pl, "termodynamika"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Plik wsadowy
Numbering: 51
Number of pages: 5
Lecturers:Adam Ruziewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Adam Ruziewicz. Rzeczywista sprężarka tłokowa. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika

Adam Ruziewicz, Andrzej Nowak, Cezary Czajkowski, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Egzergia

Cezary Czajkowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Dławienie izentalpowe

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Podstawy spalania paliw

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more