REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66039

Resource type: educational material

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

View

Resource metadata

Title Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1
Title variant: Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych
Title variant: Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wykład
Title variant: Wymiana ciepła w chłodziwie - cz. 1
Persons Authors: Piotr Kolasiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1" stanowią integralną część kursu "Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wykład" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do wykładu w formie pliku PDF oraz prezentacji programu Microsoft PowerPoint. W zagadnieniu wyjaśniono wymianę ciepła oraz spadek ciśnienia przy przepływie chłodziwa jednofazowego. (Polish)
Keywords "rdzeń"@pl, "reaktor"@pl, "Przewodzenie ciepła"@pl, "temperatura"@pl, "Ciepło właściwe"@pl, "paliwo jądrowe"@pl, "Reaktory atomowe"@pl, "Przenikanie ciepła"@pl, "reaktor jądrowy"@pl, "energia rozpadu"@pl, "reaktor jądrowy"@pl, "reakcja rozpadu"@pl, "reakcja jądrowa"@pl, "energetyka jądrowa"@pl, "wymiana ciepła"@pl, "strumień ciepła"@pl, "ciepło"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021
Series name: Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych
Numbering: Wykład 19
Number of pages: 13
Lecturers:Piotr Kolasiński
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 04-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Piotr Kolasiński. Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - rozpady promieniotwórcze cz. 2

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Rzeczywista sprężarka tłokowa

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wyznaczanie objętości właściwej lodu wodnego v_L

Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Dławienie izentalpowe

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more