REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47431

Resource type: article, chapter

WARTOŚĆ NAWOZOWA SŁOMY PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO

View

Resource metadata

Title WARTOŚĆ NAWOZOWA SŁOMY PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Persons Authors: Andrzej Kotecki, Marcin Kozak, Władysław Malarz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W latach 1998-2000 w RZD Pawłowice przeprowadzono dwie serie doświadczeń polowych i laboratoryjnych nad wartością nawozową słomy pszenicy i rzepaku ozimego. W serii I nawożono rzepak ozimy Silvia słomą pszenicy ozimej Kobra. Założono dwa niezależne, dwuczynnikowe, doświadczenia w układzie „split-plot” w czterech powtórzeniach. W pierwszym badanymi czynnikami były - nawożenie: I - słomą (a - kontrola bez słomy; b - przyorana słoma) i II - wapniem - 0, 0,5, 1,0 i 1,5 (Ca t/ha). W drugim czynnik I był taki sam jak w pierwszym doświadczeniu, a II czynnikiem było nawożenie azotem - 0, 25, 50 i 75 (N kg/ha). W serii II nawożono pszenicę ozimą Kobra słomą rzepaku ozimego Silvia, a układ doświadczeń był taki jak w serii I.
Masa wprowadzonych do gleby resztek pożniwnych pochodzących z korzeni i ścierni pszenicy ozimej wynosiła około 27%, a nagromadzonych makroskładników - od 22 do 29% łącznej masy korzeni + ścierni + słomy, która wynosiła średnio 7,6 t/ha. Natomiast masa korzeni i ścierni rzepaku ozimego wynosiła około 30%, a nagromadzonych makroskładników od 26 do 29% łącznej masy korzeni + ścierni + słomy, która wynosiła średnio 9,7 t/ha.
Badane czynniki agrotechniczne nie wywarły wyraźnego wpływu na kształtowanie się długości poszczególnych faz rozwojowych rzepaku i pszenicy ozimej. Rzepak ozimy uprawiany w stanowisku po zaoranej słomie pszenicy ozimej, w stosunku do obiektu bez słomy, słabiej rozwijał się jesienią, zawiązywał o 12% więcej łuszczyn na roślinie i miał wyższe o 10% plony nasion i tłuszczu surowego. Pszenica ozima uprawiana w stanowisku po zaoranej słomie rzepaku ozimego, w stosunku do obiektów bez słomy, miała niższą o 5% liczbę ziaren w kłosie, a plony ziarna o 4,3%. (Polish)
Keywords "słoma"@pl, "nawożenie"@pl, "plon"@pl, "rozwój"@pl, "pszenica ozima"@pl, "rzepak ozimy"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Numbering: Nr 409, LXXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 7
To page: 73
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1998-2000
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki, Marcin Kozak, Władysław Malarz. WARTOŚĆ NAWOZOWA SŁOMY PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

Triticum aestivum L. cult. euforia (kłos) - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia 360

Sylwia Gil, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

WYDAJNOŚĆ NEKTAROWA RZEPAKU OZIMEGO W WOJ. WROCŁAWSKIM

Jan Nowakowski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more