REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42193

Resource type: article, chapter

Uniwersalna struktura sprzętu badawczo-dydaktycznej platformy mobilnej

View

Resource metadata

Title Uniwersalna struktura sprzętu badawczo-dydaktycznej platformy mobilnej
Persons Authors: Michał Walęcki, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk, Rafał Chojecki, Mateusz Wiśniowski, Tomasz Winiarski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2012 roku na XII Krajowej Konferencji Robotyki.
Dwuczęściowy artykuł opisuje uniwersalną strukturę sprzętu robota badawczo- dydaktycznego wraz z jej aplikacją prezentującą nawigację przy użyciu kamery 3D i skanera laserowego w robocie Elektron. W poniższej, pierwszej części, przedstawiono ogólne podejście do budowy modułowego systemu sterowania robota mobilnego. Omówi on wymagania dotyczące sterownika sprzętowego, metodę analizy tych wymagań, strukturę sterownika, budowę jego poszczególnych modułów oraz sposób komunikacji między tymi modułami. Przedstawiono również zastosowania opracowanego systemu sterowania w istniejących już platformach mobilnych. (Polish)
Description in another language: Two-part article describes an universal hardware structure of a mobile robot for research and teaching purposes and its application - navigation using 3D camera and laser scanner in Electron robot. The first part presents the overall approach to the development of a modular mobile robot control system. It discusses the requirements for the hardware driver, the method of analysis of these requirements, the structure of the controller, the construction of its modules and the method of communication between them. It also presents the implementation of the developed control system in existing mobile platforms. (English)
Keywords "robot"@pl, "robotyka"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Problemy robotyki. Materiały XII Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 182, tom 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2012
From page: 305
To page: 314
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 30-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Michał Walęcki, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk, Rafał Chojecki, Mateusz Wiśniowski, Tomasz Winiarski. Uniwersalna struktura sprzętu badawczo-dydaktycznej platformy mobilnej. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more