Authors: B / Konrad Banachowicz

Filter
Page 1 of 1  (9 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Metody pomiaru siły kontaktu w trójpalczastym chwytaku BarretHand

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Trójosiowy pomiar siły kontaktu w paliczkach chwytaka robota manipulacyjnego

Konrad Banachowicz, Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterowanie redundantnym systemem dwuramiennym z aktywnym korpusem

Tomasz Winiarski, Konrad Banachowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Robot usługowy Velma - projekt i konstrukcja głowy

Maciej Stefańczyk, Michał Walęcki, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterownik chwytaka trójpalczastego

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Korpus robota usługowego Velma

Michał Walęcki, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk, Tomasz Winiarski, Rafał Chojecki, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Bezpieczna strategia otwierania drzwi robotem manipulacyjnym KUKA-LWR

Tomasz Winiarski, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uniwersalna struktura sprzętu badawczo-dydaktycznej platformy mobilnej

Michał Walęcki, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk, Rafał Chojecki, Mateusz Wiśniowski, Tomasz Winiarski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Nawigacja robotem Elektron z wykorzystaniem kamery 3D i lidaru

Maciej Stefańczyk, Konrad Banachowicz, Michał Walęcki, Tomasz Winiarski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page 1 of 1  (9 results)
Results on page