REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/41047

Resource type: article, chapter

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

View

Resource metadata

Title Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych
Persons Authors: Ireneusz Sierocki
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1998 roku na VI Krajowej Konferencji Robotyki.
Praca dotyczy technik reprezentacji i tworzenia planów uniwersalnych dla agentów funkcjonujących w otoczeniach stacjonarnych i deterministycznych. Pokazano, że makro-tablice generują plany uniwersalne. Zaproponowano teorio-mnogościowy test pozwalający rozstrzygać czy zachodzi algebraiczny warunek istnienia makro-tablicy. (Polish)
Keywords "agent"@pl, "kongruencja"@pl, "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "dekompozycja"@pl, "część intensjonalna"@pl, "makrotablica"@pl, "złożoność"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały VI Krajowej Konferencji Robotyki: tom 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1998
From page: 195
To page: 204
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 12-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Ireneusz Sierocki. Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterownik chwytaka trójpalczastego

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more