REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48268

Resource type: other document

Struktura przestrzenno-funkcjonalna turystyki w aspekcie związków struktury z układem interakcji

View

Resource metadata

Title Struktura przestrzenno-funkcjonalna turystyki w aspekcie związków struktury z układem interakcji
Persons Authors: Tadeusz Zipser, Elżbieta Litwińska, Jerzy Sławski
Cocreators: Kazimierz Przybysz (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Raport niniejszy stawia sobie za zadanie zreferowanie badań dotyczących struktury turystyki w Polsce i przedstawienie syntezy uzyskanych wyników, jak też nasuwających się uwag zarówno co do samego przedmiotu badań, jak i co do sposobu ich prowadzenia. (Polish)
Keywords "struktura funkcjonalno-przestrzenna"@pl, "turystyka"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1989
Number of pages: 202
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser, Elżbieta Litwińska, Jerzy Sławski. Struktura przestrzenno-funkcjonalna turystyki w aspekcie związków struktury z układem interakcji. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more