REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/2213

Resource type: other document

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

View

Resource metadata

Title Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plany selekcyjno-wiązkowe ruchu polegające na rejestracji przepływu prostoliniowej reprezentacji ruchów osobowych przez jednostki podziału geometrycznego, uwzględniające zróżnicowanie ruchów pod względem sektorów kierunkowych.
Sektor kierunkowy północny wschód - południowy zachód.
Godzina szczytu popołudniowego. (Polish)
Keywords "transport"@pl, "miasto Wrocław"@pl, "modelowanie potoków ruchu"@pl, "transport i komunikacja"@pl, "plan selekcyjno-wiązkowy"@pl, "model międzyrejonowej wymiany ruchu"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1993
Title of source document: Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993. Zestawienie
Series name: Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993
Numbering (part, volume, number, issue): 16
Resource language: Polish
Resource geographical coverage: "Wrocław"
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 09-10-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more