REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/4900

Resource type: other document

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

View

Resource metadata

Title WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fragment serii: WZM Modelowanie Ruchu WZM - Wałbrzyski Zespół Miejski. Seria map przedstawiających wyniki modelowań ruchu dla Wałbrzycha na rok 1990 i później. Reprezentują one rozpoznanie uwarunkowań zjawisk transportowych w obrębie Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego, wynikających z charakterystyk miejscowej ludności oraz aktywności, w które była zaangażowana. Sformułowanie generalnych zasad modelowania tej rzeczywistości wraz z doborem narzędzi prognozowania. Wykonanie prognoz ruchliwości (przepływów osób) między rejonami zespołu. Dokonanie interpretacji wyników modelowań prognostycznych, polegającej na propozycji wprowadzenia zmian i modernizacji do istniejącego układu transportowego. (Polish)
Keywords "Planowanie przestrzenne"@pl, "Wałbrzych"@pl, "urbanistyka miasta"@pl, "Dolny Śląsk"@pl, "modelowanie potoków ruchu"@pl, "model międzyrejonowej wymiany ruchu"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 1980
Series name: WZM Modelowanie Ruchu
Numbering (part, volume, number, issue): 29
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 17-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more