Years / 1989

Filter
Page of  3 (22 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Modelowanie systemów sterowania gospodarką regionu (PD-1989-05)

Grażyna Petriczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Nazwy miast i gmin woj. jeleniogórskiego

Edward Zych, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Struktura przestrzenno-funkcjonalna turystyki w aspekcie związków struktury z układem interakcji

Tadeusz Zipser, Elżbieta Litwińska, Jerzy Sławski, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

The allocation model ORION: It's development and applications

Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

KOSZTY ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN WYKONYWANYCH APARATURĄ NAZIEMNĄ I AGROLOTNICZĄ (NA PRZYKŁADZIE STRZELIŃSKIEGO KOMBINATU ROLNEGO)

Maria Golinowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

SYSTEM OCHRONY RZEPAKU W POLSCE

Maria Golinowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

OCHRONA RZEPAKU PRZED SZKODNIKAMI I CHWASTAMI W RZD MAGNICE

Maria Golinowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

OCENA RÓWNOMIERNOŚCI WYKONANIA I ELASTYCZNOŚCI TRZONOWEJ CZĘŚCI GUMY STRZYKOWEJ

Józef Szlachta, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Przeróbka kopalin: wzbogacanie surowców mineralnych

Andrzej Łuszczkiewicz, Janusz Laskowski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 189. Melioracja XXXIV

Jerzy Kowalski, Jan Szymański, Ireneusz Kajewski, Wiesław Szulczewski, Jarosław Kaszubkiewicz, Bronisław Giedrojć, Adam Bogda, Tomasz Szymczak, Mariusz Ziaja, Tadeusz Bednarczyk, Marek Madeyski, Stanisław Marcilonek, Krzysztof Nyc, Szymon Kamionka, Kazimierz Banasik, Dariusz Górski, Andrzej Byczkowski, Barbara Mandes, Andrzej Drabiński, Andrzej Kosturkiewicz, Antoni Miler, Sadżide Muratowa, Andrzej Moryl, Józef Sasik, Elżebieta Musiał, Marian Rojek, Mieczysław Łuźniak, Ryszard Błażejewski, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Page of  3 (22 results)
Results on page