REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47003

Resource type: dataset, database

Osadzanie ZnO na siatkach medycznych

View

Resource metadata

Title Osadzanie ZnO na siatkach medycznych
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Cocreators: Helena Teterycz (Other), Irena Maliszewska (Other), Iwona Karbownik (Other), Marta Fiedot (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera obrazy SEM czystych oraz modyfikowanych tlenkiem cynku siatek medycznych. Modyfikacja została przeprowadzona w celu nadania im właściwości antybakteryjnych. Szczegółowy opis metody osadzania został przedstawiony w załączonej publikacji: Marta Fiedot-Toboła, Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Iwona Karbownik, Irena Maliszewska "Sposób modyfikacji siatki MersileneTM w celu nadania jej właściwości antybakteryjnych" [W:] "Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX, red. Jan Zarzycki. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2013. s. 157-163. (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ISSN 0084-3024; nr 219).
Liczba na końcu nazwy pliku oznacza kolejne zdjęcie tej samej próbki. (Polish)
Keywords "tlenek cynku"@pl, "materiały antybakteryjne"@pl, "siatki medyczne"@pl, "ZnO"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: general public, entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Osadzanie ZnO na siatkach medycznych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Osadzanie ZnO na tkaninach polimerowych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more