REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74279

Resource type: article, chapter

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93)

View

Resource metadata

Title Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93)
Persons Authors: Jakub Gutenbaum
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca ma na celu analizę zasadności pracy nad budową modeli matematycznych i programów symulujących procesy gospodarcze oraz odpowiedzią jakie powinno być ukierunkowanie takich prac. Choć użyteczność takiego modelowania wydaje się bezsporna, to aby modele matematyczne i wyniki symulacji komputerowej znalazły zastosowanie, to należy dostosować je do wymagań potencjalnych użytkowników i położyć nacisk na odpowiednią komunikację za pomocą zrozumiałego dla obu stron języka. (Polish)
Keywords "needs analysis"@en, "ekonomia"@pl, "mathematical modeling"@en, "economy"@en, "analiza potrzeb"@pl, "modelowanie matematyczne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1994-93
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1994
From page: 1
To page: 8
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jakub Gutenbaum. Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Multicriterial decision-making by comparison of the Pareto-optimal sets for a reduced number of objectives (RB-1998-95)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more