Authors: G / Jakub Gutenbaum

Filter
Page of  2 (14 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Proceedings of the Seminar on " non-conventional problems of optimization " * Control multi-stage processes under maximization or balanced growth of utility function * Part II (PN-1979-17-02)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Some Problems of Optimal Control of Multistage Processes (RB-1993-62)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Multicriterial decision-making by comparison of the pareto-optimal sets for a beduced number of objectives. (RB-1998-08)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Opracowanie danych statystycznych z okresu 1995-2000 dla potrzeb scenariusza symulacji i kalibracji modelu SEMP. (RB-2000-30)

Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Hanna Pietkiewicz-Sałdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Multicriterial decision-making by comparison of the Pareto-optimal sets for a reduced number of objectives (RB-1998-95)

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Budget policy in the transition economy.Simulations using dynamic model of polish economy (RB-1996-86)

Janusz Babarowski, Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Irena Woroniecka-Leciejewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-87)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Sterowanie optymalne w badaniach makroekonomicznych (RB-1996-84)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Methods for optimal control of multistage processes (RB-1996-90)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Page of  2 (14 results)
Results on page