REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46850

Resource type: source code

Microflow 3D R01 - repozytorium kodu źródłowego autorskiego oprogramowania CFD/LBM do symulacji zjawisk transportu w mikro- i makrosystemach

View

Resource metadata

Title Microflow 3D R01 - repozytorium kodu źródłowego autorskiego oprogramowania CFD/LBM do symulacji zjawisk transportu w mikro- i makrosystemach
Persons Authors: Roman Szafran
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Microflow 3D jest środowiskiem do symulacji numerycznych zjawisk z obszaru mechaniki płynów klasy CFD ogólnego przeznaczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru fizyki mikroskali, wykorzystującym metodę Lattice-Boltzmann i napisanym w języku C++. Jest to kod naukowy o prostej, przejrzystej strukturze, nie jest szablonowany i został zrównoleglony z wykorzystaniem API OpenMP. Interfejsy między modułami kodu (pre-procesor, MF database, MF solver i post-processor) są jasno zdefiniowane, co pozwala na szybką analizę kodu, ułatwia jego rozszerzanie, modyfikowanie, testowanie i optymalizację. Pre-procesor wraz z voxelizerem jest zoptymalizowany do szybkiego przetwarzania geometrii rzadkich z wykorzystaniem biblioteki OpenVDB i wykorzystuje strukturę drzewa B-tree do przechowywania danych geometrii. Post-procesor wykorzystuje bibliotekę VTK do zapisu wyników symulacji w formacie .vti, co umożliwia ich późniejszą analizę z wykorzystaniem oprogramowania Paraview. Dla zwiększania wydajności, MF solver wykorzystuje własną, gęstą strukturę danych o nazwie MFThread o elastycznej budowie, bazującą na standardowej tablicy typu vector.
Microflow 3D nie jest biblioteką C++, więc aby go użyć, nie jest wymagana znajomość języka C++. Wyposażony został w interfejs tekstowy, a pełna definicja przypadku możliwa jest z wykorzystaniem tekstowych plików konfiguracyjnych. Jednak aby w pełni skorzystać z zalet środowiska, jako platformy do własnych badań naukowych w dziedzinie CFD/LBM, należy posiadać podstawową wiedzę z zakresu programowania w C++, metod numerycznych mechaniki płynów (CFD) oraz metody Lattice-Boltzmann. (Polish)
Description in another language: It is a general purpose CFD solver of the Lattice-Boltzmann method that is written in C++ with special attention to microflows and microfluidic system simulation. It is a scientific code with a simple, straightforward structure. It is optimized for clearance of code without special optimizations (but not with the care) for computational performance. The code is not templated (with a small exception to parts that uses templated external libraries) and simply parallelized with OpenMP. The interfaces between code parts (pre-processing, MF Database, MF solver and post-processing) are clearly defined, so the code could be simply and quickly analyzed, extended, modified, tested and optimized. The pre-processing part handles the sparse computational domain with help of OpenVDB library, within a B-tree-like structure, but the post-processing part uses the VTK library for writing structured data for further seamless analysis in Paraview. For performance, MF solver works on its own data structure named MFThread, that is flexible, extensible, and also fast. It is a dense data structure based on standard std::vector<node> array obtained after transformation from sparse one (VDB B-tree-like). Microflow 3D is not a C++ library, so to use it you do not have to know C++ at all. To extend program capabilities you have to possess only base knowledge on C++ programming, physics of fluid mechanics (also CFD) and Lattice-Boltzmann method. So, the MF framework is a platform for someone who wants to start his own scientific adventure with 3D LBM without a fear about spending tons of time on templated code analysis or for someone who is interested in fluid mechanics, especially of microscale systems. (English)
Comments: Do kodu załączono przykładowe wyniki symulacji hydrodynamiki przepływu płynu wokół elementów promu kosmicznego. Geometrię zaczerpnięto z otwartych zasobów agencji kosmicznej NASA.
Keywords "numerical simulation"@en, "Symulacja komputerowa"@pl, "Mikroprzepływy"@pl, "modelowanie i symulacja"@pl, "CFD"@pl, "numeryczna mechanika płynów"@pl, "metoda Lattice-Boltzmann"@pl, "Computational Fluid Dynamics"@en, "microflows"@en
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Programming language: C++
Technology: OpenMP
Repository URL: http://www.microflow.pwr.edu.pl/
External links
License Apache License 2.0 (Apache-2.0)
Technical information Submitter: Roman Szafran
Availability date: 15-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Roman Szafran. Microflow 3D R01 - repozytorium kodu źródłowego autorskiego oprogramowania CFD/LBM do symulacji zjawisk transportu w mikro- i makrosystemach. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: Apache License 2.0 (Apache-2.0), https://opensource.org/licenses/Apache-2.0. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kryterium minimalizacji kosztów procedur w modelu symulacyjno-decyzyjnym ORION a proces równoważenia struktur osadniczych

Magdalena Mlek-Galewska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Badania wpływa podatności na dokładność realizacji tra­jektorii chwytaka manipulatora

Józef Knapczyk, Andrzej Stępniewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, wielkość i dynamika rejonów

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie wewnętrznej struktury obszarów zurbanizowanych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna

Bożena Mielczarek, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more