REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47154

Resource type: book

Kryterium minimalizacji kosztów procedur w modelu symulacyjno-decyzyjnym ORION a proces równoważenia struktur osadniczych

View

Resource metadata

Title Kryterium minimalizacji kosztów procedur w modelu symulacyjno-decyzyjnym ORION a proces równoważenia struktur osadniczych
Persons Authors: Magdalena Mlek-Galewska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Badanie ukierunkowane jest na analizę właściwości modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION (Optative Repartition In Opportunity Network - opcyjny rozkład w sieci możliwości), opracowanego na podstawie założeń Tadeusza Zipsera (Zipser T. 1973-1976) i rozwijanego od lat 70-tych XX wieku w zespole Katedry Planowania Przestrzennego, a wcześniej Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od tego czasu model znalazł liczne zastosowania, m.in. w analizach przestrzennych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1983), Poznania (1984), Krakowa (1986, 1988), Wrocławia (1987-1989, 1997, 2003), Nowego Sącza (1990) i Dolnego Śląska (2008), oraz był przedmiotem prac badawczych.
Zastosowana w badaniu aplikacja obliczeniowa została opracowana przez J. Sławskiego i włączona w 2004 r. do zastosowań dydaktycznych w Katedrze Planowania Przestrzennego. Stanowi ją zbiór skryptów opracowanych w języku Avenue uruchamianych na platformie ArcView. Zastosowana wersja oznaczona symbolami „orion_n40.apr” doczekała się wersji ukierunkowanej na potrzeby analizy regionalnej Dolnego Śląska (Zipser T. et al. 2008). Wprowadzono tam liczne zmiany i uszczegółowiono możliwości różnicowania parametrów. Ze względu na podstawowe zadania niniejszego badania oraz wspomaganie procesu dydaktycznego zdecydowano się na zastosowanie prostszej wersji aplikacji.
Analiza właściwości modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION w zakresie kosztów procedur ograniczona została do procedur kontaktów i predyspozycji, ponieważ aplikacja obliczeniowa, którą się posługiwano, nie uwzględnia procedury konfliktów. (...) (Polish)
Keywords "urbanizacja"@pl, "model symulacyjno-decyzyjny ORION"@pl, "modelowanie i symulacja"@pl, "obszar zurbanizowany"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "system osadniczy"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2010
Number of pages: 43
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 19-09-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Magdalena Mlek-Galewska. Kryterium minimalizacji kosztów procedur w modelu symulacyjno-decyzyjnym ORION a proces równoważenia struktur osadniczych. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Model symulacyjno-decyzyjny ORION

Tadeusz Zipser, Jerzy Sławski, Elżbieta Litwińska, Tomasz Ossowicz, Jadwiga Brzuchowska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Aglomeracja Poznańska - Modelowania: Macierz kontaktów (43)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

GOP kolej regionalna: prognozowane przepływy osobowe w postaci map selekcyjno-wiązkowych kierunek PD/WCH-WSCH-PN/ZACH (5)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more