Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Kryterium minimalizacji kosztów procedur w modelu symulacyjno-decyzyjnym ORION a proces równoważenia struktur osadniczych

Magdalena Mlek-Galewska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Badania wpływa podatności na dokładność realizacji tra­jektorii chwytaka manipulatora

Józef Knapczyk, Andrzej Stępniewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, wielkość i dynamika rejonów

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie wewnętrznej struktury obszarów zurbanizowanych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja postdykcyjna, dostępność rzeczywista, ludność proporcjonalnie rozłożona do powierzchni rejonu (14)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna

Bożena Mielczarek, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej: Modele symulacyjne sieci osadniczej (etap I)

Tadeusz Zipser, Elżbieta Litwińska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja postdykcyjna, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, początkowe rozłożenie mas rzeczywiste wg 1970 r. ekstrapolowane na 2000 r., selektywność 50x10^-6 (7)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Tworzenie geometrii w ICEM - wyciągnięcie płaszczyzny

Cezary Czajkowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

System komputerowo wspomaganego planowania procesów tran­sportowych

Zbigniew Banaszak, Bogusław Silbert, Krzysztof Zajączkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)