Scientific disciplines / Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Filter
Page of  2 (12 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Na Synapsach: nowy prolek do walki z nowotworem piersi

Agnieszka Barbach, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Tunezja z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - próbki fosforytów

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Senegal z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza rozkładu rozmiarów kryształów struwitu

Anna Stanclik, chemical analysis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Wytrącanie i krystalizacja struwitu z roztworów wodnych zbliżonych składem chemicznym do ścieków komunalnych i przemysłowych

Anna Stanclik, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu

Nina Hutnik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Sensors and biosensors in fine chemicals manufacturing

Joanna Cabaj, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Ogniwo suche S3-L-30

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Woski naturalne, surowy wosk montanowy i jego przerób

Bohdan Karabon, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Page of  2 (12 results)
Results on page