REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46424

Resource type: educational material

Użytkowy wykres i-s pary wodnej

View

Resource metadata

Title Użytkowy wykres i-s pary wodnej
Persons Authors: Adam Ruziewicz
Cocreators: Przemysław Błasiak (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plik wsadowy do wygenerowania skryptu "Termodynamika". Materiały przedstawione w zagadnieniu "Użytkowy wykres i-s pary wodnej" stanowią integralną część kursu "Termodynamika" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Opisuje korzystanie z wykresu i-s. (Polish)
Keywords "Para wodna"@pl, "Ciepło"@pl, "Objętość"@pl, "Ciśnienie atmosferyczne"@pl, "Bilans cieplny"@pl, "pierwsza zasada termodynamiki"@pl, "gaz doskonały"@pl, "przemiana termodynamiczna"@pl, "obieg termodynamiczny"@pl, "praca (fizyka)"@pl, "lepkość dynamiczna"@pl, "wykres"@pl, "temperatura początkowa i końcowa przemiany"@pl, "temperatura"@pl, "praca właściwa"@pl, "pojemność cieplna"@pl, "przemiana izobaryczna"@pl, "przemiana izochoryczna"@pl, "przemiana izotermiczna"@pl, "przemiana izentropowa"@pl, "przemiana politropowa"@pl, "sprawność"@pl, "wykresy pary wodnej"@pl, "druga zasada termodynamiki"@pl, "tablice parowe"@pl, "stan nieustalony"@pl, "termodynamika"@pl, "ciepło właściwe"@pl, "entalpia"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Plik wsadowy
Numbering: 44
Number of pages: 4
Lecturers:Adam Ruziewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Adam Ruziewicz. Użytkowy wykres i-s pary wodnej. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Tablice parowe

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Termodynamika

Adam Ruziewicz, Andrzej Nowak, Cezary Czajkowski, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Rzeczywista sprężarka tłokowa

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Dławienie izentalpowe

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Simulation and analysis of power system transients

Marek Michalik, Eugeniusz Rosołowski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more