REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15216

Resource type: book

Simulation and analysis of power system transients

View

Resource metadata

Title Simulation and analysis of power system transients
Persons Authors: Marek Michalik, Eugeniusz Rosołowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Publikacja powstała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej. Publikacja skierowana jest głównie do studentów, którzy studiują przedmioty związane z cyfrową symulacją systemów elektroenergetycznych. Położono nacisk na dyskretne liniowe i nieliniowe modele podstawowych urządzeń systemu zasilania, takie jak: napowietrzne linie przesyłowe, podajniki kabli, transformatory i maszyny elektryczne. Odpowiednie przykłady przedstawiono ze specjalnym odniesieniem do aplikacji pakietu oprogramowania ATP-EMTP. (Polish)
Comments: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Keywords "stan nieustalony"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław, Łódź
Publisher: Wrocław University of Technology
Time of publication: 2011
Number of pages: 191
Series name: Control in Electrical Power Engineering
ISBN: 978-83-62098-66-8
Resource language: English
Identifiers: OAI: 23859
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marek Michalik, Eugeniusz Rosołowski. Simulation and analysis of power system transients. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Współczynniki lepkości

Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiana izobaryczna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływ przez dyszę poddźwiękową

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wykresy pary wodnej

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more