REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42713

Resource type: article, chapter

WPŁYW WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWYCH I TERMICZNYCH NA ROZWÓJ I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO ODMIANY KALISKI

View

Resource metadata

Title WPŁYW WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWYCH I TERMICZNYCH NA ROZWÓJ I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO ODMIANY KALISKI
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W artykule Andrzej Kotecki przeanalizował wpływ warunków wilgotnościowych na plonowanie grochu. Groch siewny podczas wegetacji ma silnie zróżnicowane wymagania wilgotnościowe i termiczne. Ilość opadów w czasie wegetacji oraz ich rozkład to jedne z głównych czynników ograniczających potencjał plonotwórczy grochu, pomimo że należy on do roślin o stosunkowo dużej wierności plonowania.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 52. zawiera 20 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "uprawa"@pl, "temperatura powietrza"@pl, "opady"@pl, "groch"@pl, "groch siewny"@pl, "wilgotność"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Numbering: Nr 199, tom LII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1990
From page: 71
To page: 84
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1990
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWYCH I TERMICZNYCH NA ROZWÓJ I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO ODMIANY KALISKI. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Pszenica i jej uprawa

Stanisław Neubauer, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more