REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24316

Resource type: journal

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 589. Rolnictwo CIII

View

Resource metadata

Title Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 589. Rolnictwo CIII
Persons Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Jest to 103. numer czasopisma "Rolnictwo"; serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wydawanej od 1955 roku, która ukazuje się do dziś. Zeszyt 103. zawiera 22 artykuły (oraz ryciny i tabele) poświęcone tematom z następujących zakresów: chemii rolniczej i środowiskowej, rekultywacji i chemii środowiska, gleboznawstwa i ochrony gruntów, nauk o glebie i ochrony środowiska, kształtowania agroekosystemów i terenów zieleni, mikrobiologii rolniczej, szczegółowej uprawy roślin, użytków zielonych, produkcji roślinnej, herbologii i technik uprawy roli, uprawy nawożenia i gleboznawstwa oraz przyrodniczych podstaw ogrodnictwa. (Polish)
Comments: Artykuły zawierają streszczenie w j. angielskim. Część artykułów występuje w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "mikroskładnik"@pl, "metale ciężkie"@pl, "makroelementy"@pl, "herbicydy"@pl, "pszenica"@pl, "osady poflotacyjne"@pl, "pasza"@pl, "pobranie"@pl, "ekstrakcja"@pl, "Biologiczna ochrona roślin"@pl, "specjacja"@pl, "błona lipidowa"@pl, "kwas kawowy"@pl, "Chwasty"@pl, "kolonizacja"@pl, "Ściółka leśna"@pl, "trawniki miejskie"@pl, "popiół"@pl, "monokultura"@pl, "dokarmianie dolistne"@pl, "osady ściekowe"@pl, "gleba"@pl, "sałata"@pl, "kukurydza"@pl, "Pseudomonas reactans"@pl, "Rhizoctonia solani"@pl, "rośliny testowe"@pl, "rozpuszczalne formy miedzi i cynku"@pl, "ruń trawiasto-motylkowata"@pl, "Sclerotinia sclero tiorum"@pl, "stosunki"@pl, "testy ekstrakcji"@pl, "Trichoderma harzianum"@pl, "uprawy bezorkowe"@pl, "wigor siewek"@pl, "zawartość litu w glebie i roślinach"@pl, "zawartość składników mineralnych"@pl, "zawartość w roślinach"@pl, "surfaktanty"@pl, "mikroelementy"@pl, "chlorek wapnia"@pl, "sorgo"@pl, "mangan"@pl, "Al"@pl, "azotan amonowy"@pl, "BCR"@pl, "Benomyl"@pl, "celność"@pl, "culmorum"@pl, "czwartorzędowe chlorki amoniowe"@pl, "dezynfektanty"@pl, "miedź"@pl, "dolistne nawożenie mikroelementami"@pl, "żelazo"@pl, "efektywne mikroorganizmy"@pl, "ekstrakcja sekwencyjna"@pl, "elementy struktury plonu"@pl, "Fe"@pl, "fitoprzyswajalność"@pl, "gleby terenów zurbanizowanych"@pl, "kiełki roślinne"@pl, "klony wierzby"@pl, "komunalne osady ściekowe"@pl, "nawożenie siarką"@pl, "Osad"@pl, "pH gleby"@pl, "Plonvit"@pl, "kompost"@pl, "Termin siewu"@pl, "białko"@pl, "ołów"@pl, "cynk"@pl, "łubin wąskolistny"@pl, "Fusarium oxysporum"@pl, "nawożenie"@pl, "kiełkowanie"@pl, "arsen"@pl, "Skład botaniczny"@pl, "plon"@pl, "łączna aplikacja"@pl, "odmiany"@pl, "jęczmień browarny"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2012
Numbering (annual, number, issue): 2012, 589, CIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Frequency: aperiodical (irregular)
Number of pages: 243
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 27282
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 589. Rolnictwo CIII. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Izolacja alkaloidów z glistnika jaskółcze ziele

Jadwiga Sołoducho, Joanna Cabaj, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

Grzegorz Janik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wykład MARS

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more