REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24391

Resource type: journal

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 592. Rolnictwo CIV

View

Resource metadata

Title Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 592. Rolnictwo CIV
Persons Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Jest to 104. numer czasopisma "Rolnictwo"; serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wydawanej od 1955 roku, która ukazuje się do dziś. Zeszyt 104. zawiera 9 artykułów (oraz ryciny i tabele) poświęconych tematom z następujących zakresów: chemii rolnej i biogeochemii środowiska, ochrony roślin, agronomii, łąkarstwa i kształtowania terenów zieleni, gleboznawstwa i chemii rolniczej, genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa. (Polish)
Comments: Artykuły zawierają streszczenie w j. angielskim. Część artykułów występuje w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "łubin wąskolistny"@pl, "Słoma"@pl, "Analiza skupień"@pl, "metale ciężkie"@pl, "pszenżyto ozime"@pl, "hydrożel"@pl, "mangan"@pl, "skład granulometryczny"@pl, "odpady poflotacyjne"@pl, "Zasolenie"@pl, "uprawa tradycyjna"@pl, "uprawa uproszczona"@pl, "ziarno"@pl, "akumulacja składników"@pl, "analiza składowych głównych"@pl, "aspekt ogólny"@pl, "dawki potasu i fosforu"@pl, "doskonałość liścia"@pl, "Bor"@pl, "nawożenie PK"@pl, "odpad popieczarkowy"@pl, "pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych"@pl, "regeneracja stanowiska"@pl, "Rutwica wschodnia"@pl, "rodzaj okrywy glebowej"@pl, "uprawa jabłoni wolnych od pozostałości"@pl, "żyto ozime"@pl, "żywność dla małych dzieci"@pl, "żywność dla niemowląt"@pl, "mieszanki"@pl, "pobranie"@pl, "trawniki"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2012
Numbering (annual, number, issue): 2012, 592, CIV
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Frequency: aperiodical (irregular)
Number of pages: 96
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 27347
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 592. Rolnictwo CIV. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria (6)1, 2007

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Ueber den Grasbau

Johann Nepomuk Hubert von Schwerz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

See more