REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24298

Resource type: journal

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 546. Rolnictwo LXXXIX

View

Resource metadata

Title Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 546. Rolnictwo LXXXIX
Persons Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Jest to 89. numer czasopisma "Rolnictwo"; serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wydawanej od 1955 roku, która ukazuje się do dziś. Zeszyt 89. zawiera 41 artykułów (oraz ryciny i tabele) poświęconych tematom z następujących zakresów: mikrobiologii, ogrodnictwa, łąkarstwa i kształtowania terenów zieleni, mikrobiologii rolnej, nauk o środowisku glebowym, ogólnej uprawy roli i roślin, gleboznawstwa i ochrony środowiska rolniczego, ochrony roślin, botaniki i ekologii roślin, szczegółowej uprawy roślin, żywienia roślin, ekonomiki i organizacji rolnictwa, fitopatologii leśnej, produkcji roślinnej. (Polish)
Comments: Artykuły zawierają streszczenie w j. angielskim. Część artykułów występuje w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "ziemniaki"@pl, "przedplon"@pl, "Uprawa współrzędna"@pl, "metale ciężkie"@pl, "mikroorganizmy"@pl, "Pszenica"@pl, "agroekologiczne czynniki"@pl, "nawozy organiczne"@pl, "bakterie metylotroficzne"@pl, "Bakterie siarkowe"@pl, "benzo(a)piren"@pl, "benzyna bezołowiowa"@pl, "bioindykatory"@pl, "biologiczne wiązanie azotu"@pl, "ochrona roślin"@pl, "formy rozpuszczalne K i Mg"@pl, "fuksja mieszańcowa"@pl, "glebowy bank nasion"@pl, "Acari"@pl, "gospodarstwa wielkoobszarowe"@pl, "groch siewny"@pl, "grzyby mikoryzowe"@pl, "jęczmień jary"@pl, "Kadm"@pl, "Pszenżyto"@pl, "lignoceluloza"@pl, "Magnez"@pl, "Ekosystem"@pl, "mieszanki trawnikowe"@pl, "mikoryza"@pl, "Rhizobium"@pl, "rizosfera"@pl, "siedlisko brzeżne"@pl, "skład chemiczny nasion i słomy"@pl, "styren"@pl, "nicienie glebowe"@pl, "odmiany wąsolistne"@pl, "popiół"@pl, "Replantacja"@pl, "zanieczyszczenie gleb"@pl, "zasolenie NaCl"@pl, "zdrowotność gleby"@pl, "Zmęczenie gleby"@pl, "związki organiczne gleby"@pl, "trawniki miejskie"@pl, "Wyleganie"@pl, "zanieczyszczenia przemysłowe"@pl, "szklarnia"@pl, "roztocze"@pl, "węgiel brunatny"@pl, "Doświadczenie wazonowe"@pl, "drobnoustroje"@pl, "zachwaszczenie"@pl, "promieniowce"@pl, "nikiel"@pl, "miedź"@pl, "Kukurydza"@pl, "Celulazy"@pl, "Soczewica jadalna"@pl, "rekultywacja"@pl, "Antropopresja"@pl, "siarka"@pl, "mikotoksyny"@pl, "metabolity"@pl, "Gęstość siewu"@pl, "Ilość wysiewu"@pl, "Cynk"@pl, "Nawożenie"@pl, "torenia ogrodowa"@pl, "Gorczyca biała"@pl, "nawożenie azotem"@pl, "nawożenie potasem"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2006
Numbering (annual, number, issue): 2006, 546, LXXXIX
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Frequency: aperiodical (irregular)
Number of pages: 394
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 15461
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 546. Rolnictwo LXXXIX. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pszenica : jej różne gatunki i uprawa : dla pożytku gospodarzy

Karol Filipowicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

SEVEN NEW HETEROCOPTID MITES (ACARI: ASTIGMATA: HETEROCOPTIDAE) FROM AFRICA

Ryszard Haitlinger, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Die Getreideroste : ihre Geschichte und Natur sowie Massregeln gegen dieselben

Jakob Eriksson, Ernst Johan Henning, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Reakcja dwóch form jęczmienia jarego pastewnego na zróżnicowane technologie uprawy

Marek Liszewski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

See more