REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78453

Resource type: article, chapter

Wyznaczenie modelu mieszania masy w wannie szklarskiej metodą identyfikacji pośredniej (PN-1985-09)

View

Resource metadata

Title Wyznaczenie modelu mieszania masy w wannie szklarskiej metodą identyfikacji pośredniej (PN-1985-09)
Persons Authors: Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania wyznaczania modelu mieszania masy szklanej w wan­nie szklarskiej. Wyznaczony model ma postać transmitancji czwartego rzędu o charakterze inercyjno-oscylacyjnym. Do rozwiązania zadania użyto orygi­nalnej metody identyfikacji pośredniej. Obliczenia wykonano na podstawie pomiarów izoto­powych odpowiedzi impulsowej rzeczywistej wanny szklarskiej. (Polish)
Keywords "modelowanie matematyczne"@pl, "indirect identification process"@en, "glass mass mix process"@en, "mathematical modeling"@en, "metoda identyfikacji pośredniej"@pl, "mieszanie masy szklanej"@pl, "transmittance"@en, "transmitancja"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1985-09
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1985
From page: 1
To page: 36
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jan Studziński. Wyznaczenie modelu mieszania masy w wannie szklarskiej metodą identyfikacji pośredniej (PN-1985-09). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych - analiza interakcji

Alicja Krzemińska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more