REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78454

Resource type: article, chapter

Identyfikacja pośrednia ciągłych systemów dynamicznych na podstawie odpowiedzi impulsowej biblioteka programów Bidep dla komputera SM4 (PN-1985-12)

View

Resource metadata

Title Identyfikacja pośrednia ciągłych systemów dynamicznych na podstawie odpowiedzi impulsowej biblioteka programów Bidep dla komputera SM4 (PN-1985-12)
Persons Authors: Lucyna Bogdan, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca zawiera opis biblioteki programów BIDEP do identyfikacji ciągłych systemów dynamicznych na podstawie zakłóconej odpowiedzi impulsowej. Podstawą biblioteki jest opisana pewna metoda identyfikacji pośredniej opisana w pracy. Omówiono przykłady użycia biblio­teki do wyznaczenia modeli nerek i przepływu masy w wan­nie szklarskiej. Programy napisano w języku FORTRAN IV dla komputera SM4. (Polish)
Keywords "BIDEP package"@en, "perturbed impulse response"@en, "indirect identification"@en, "biblioteka BIDEP"@pl, "zakłócona odpowiedź impulsowa"@pl, "identyfikacja pośrednia"@pl, "oprogramowanie"@pl, "software"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1985-12
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1985
From page: 1
To page: 56
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lucyna Bogdan, Jan Studziński. Identyfikacja pośrednia ciągłych systemów dynamicznych na podstawie odpowiedzi impulsowej biblioteka programów Bidep dla komputera SM4 (PN-1985-12). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)

Wiktor Olinger, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more