REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44600

Resource type: dataset, database

Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra

View

Resource metadata

Title Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM, TEM oraz analizy EDX nanokompozytowych włókien poliakrylonitrylowch (PAN).
Szczegółowy opis otrzymywania włókien został przedstawiony w publikacjach Karbownik, I., Rac, O., Fiedot, M., Suchorska-Woźniak, P., Teterycz, H. "In situ preparation of silver -polyacrylonitrile nanocomposite fibres" European Polymer Journal 2015, 69, 385-395 oraz Karbownik, I., Fiedot, M., Rac, O., Suchorska-Woźniak, P., Rybicki, T., Teterycz, H. "Effect of doping polyacrylonitrile fibers on their structural and mechanical properties" Polymer 2015, 75, 97-108.
Każdy dołączony plik zawiera w nazwie rodzaj wykonanego badania (SEM, TEM, EDX), rodzaj włókna oraz ilość domieszki nanocząstek srebra. Pliki o nazwie rozpoczynające się od "Ag..." przedstawiają odpowiednio:
Ag1_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 1% AgNPs
Ag3_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 3% AgNPs
Ag10_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 10% AgNPs
Ag11_x - obraz SEM powierzchni włókna PAN zawierającego 11% AgNPs
gdzie x, to numer kolejnego badania tej samej próbki. (Polish)
Keywords "poliakrylonitryl"@pl, "włókna polimerowe"@pl, "nanocząstki srebra"@pl, "nanokompozyty polimerowe"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik. Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

See more