REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/43137

Resource type: other document

Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania

View

Resource metadata

Title Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania
Persons Authors: Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tadeusz Doroziński, Tadeusz Izbicki, Andrzej Konarski, Zdzisław Mieczkowski, Stefan Müller, Mieczysław Sidor, Włodzimierz Wasilewski, Alicja Weron
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera wynik prac ze zlecenia Instytutu Urbanistyki i Architektury z 1971 roku pod tytułem "Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania". Tematem zlecenia, było ujęcie ilościowe właściwości, dotyczące najważniejszych zjawisk kształtujących charakter wielkomiejskiego zagospodarowania. Obejmuje to zarówno czynniki o charakterze materialnym jak też i te, które związane są z typowymi zachowaniami użytkowników terenów wielkomiejskich. Ich dobór został dokonany pod kątem wyodrębnienia tych czynników, które mają znaczenie dla dynamiki rozwojowej tego rodzaju obszarów oraz mogą stanowić podstawy do prognostycznych analiz i niektórych konkretnych propozycji przemian unowocześniających strukturę przestrzenną.
W raporcie objęto więc głównie zjawiska wyrażające się przepływami i ruchliwością mieszkańców oraz ich wpływem na najbardziej prawdopodobne wzorce koncentracji ludności i miejsc pracy oraz usług. Przykłady głównie dotyczące obszaru Krakowa, wskaźniki empiryczne pewnych relacji odległość-typ celu kontaktu oraz zapotrzebowanie terenu dla poszczególnych funkcji. Na końcu opracowania przedstawiono również przykłady inżynierskich opracowań niekonwencjonalnego typu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w układzie pasmowym. (Polish)
Keywords "Projektowanie miast"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1971
Number of pages: 204
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tadeusz Doroziński, Tadeusz Izbicki, Andrzej Konarski, Zdzisław Mieczkowski, Stefan Müller, Mieczysław Sidor, Włodzimierz Wasilewski, Alicja Weron. Studia nad rozwojowymi formami intensywnej zabudowy miejskiej oraz metoda ich projektowania. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more